Sunday, March 20, 2016

Chorus For Today - 1
Chineke nke igwe
I gbaputara m
Mgbe muo m no na nsogbu
Aga m enye Gi ekele
Otutu oma ka m ji bia
Ekele oma ka m ga enye Gi
I ji gosi na I bu Chi m
Abu ndi nso ka m ga abu Gbaghara nmehie m Chineke
O kwa Gi si n’I ga eburu ibu a
Ka m keta oke n’ime Gi O kwa Gi O kwa Gi si n’I ga abukwanu nke m o o
I gbaputara m
Ma le ano m n’Iru Gi Biko gbadata bia nyere m aka Chineke nke igwe Mgbe muo m no na nsogbu
I ji gosi na I bu Chi m
Aga m enye Gi ekele Ekele oma ka m ga enye Gi Otutu oma ka m ji bia Abu ndi nso ka m ga abu
O kwa Gi si n’I ga abukwanu nke m o o
Gbaghara nmehie m Chineke Ka m keta oke n’ime Gi O kwa Gi O kwa Gi si n’I ga eburu ibu a Ma le ano m n’Iru Gi
Ano m n’Iru Gi
Biko gbadata bia nyere m aka Onye na eme mma le Ano m n’Iru Gi Gbadata bia nyere m aka Onye na agwo oria e Gbadata bia nyere m aka
Ano m n’Iru Gi
Aka na akpu nwa Ano m n’Iru Gi Gbadata bia nyere m aka Odum ebo Judah Ano m n’Iru Gi Gbadata bia nyere m aka Nwanne nke otu onye e
Gbadata bia nyere m aka
Gbadata bia nyere m aka Anya m ji ahu uzo e
Ano m n’Iru Gi

1 comment: